උතුම් මිත්‍රත්වය – කොටස 04

මෙතෙක් කථාව… විවාහයට කලින් ගැහැණු ළමයෙක්ට විය හැකි උපරිම දෙය තමන්ගේ මාමා අතින්ම සිද්ධ වුණු මාලතී සෙනෙවිරත්න, “ශාන්තී” නම් අපූරු යෙහෙළියගේ ආදර්ශයන් සහ අවවාද අනුව තම ජීවිතය හදා ගත්තත්, නවක පෙම්වතා වුණු නිශාන්ත සහ ඔහුගේ රැවටිලිකාර ආදරය හමුවේ ශාන්ති සමඟ තිබූ ආශ්‍රය අමතක කළා. කුස තුල වැඩෙන නිශාන්තගේ කලලය සහ ඔහුගේ පිටුපෑම හමුවේ මාලතිගේ දුක්ඛිත …

උතුම් මිත්‍රත්වය – කොටස 04 Read More »