මැරෙන්න කලින් මටත් කියන්න… 🙃 ☎

කෙට්ටුයි කෝ මහත් වෙන්න
මහත් වෙලා කෙට්ටු වෙන්න
ඒ කාලේ හිටියේ සුදට
අව්වෙ යන්න එපා ඔහොම

මදිද ඉතින් ඔහොම හිටියා
මම නම් ඔය වෙද්දි බැඳලා
මේ මිනිහත් එක්ක යද්දි
යන්තම් 24 පැනලා

අර ළමයා හොඳයි නේද
රට දිගටම ඔහු ඉඳියිද
මොන මොන සෙල්ලම ඒ රට
කරනවදැයි හෙව්වෙ නැද්ද

ඒ කාලේ කොළඹ ඉද්දි
එන්නේ නැද්ද මේ පැත්තට
මේ කාලේ ගෙදර ඉද්දි
පුදුම සැපක් නේද ඔහෙට

මහ ගෙදර ද ඉන්න යන්නේ
නැන්දම්මා කොහොම වෙයිද
නෑනෙක් ඉන්නවා නේද
වෙනම ඉන්න හිතක් නැද්ද

බඳින කල්ම බඳින් නැද්ද
බැන්ද ගමන් ළමයි නැද්ද
එක ළමයෙක් මදියි නේද
දෙතුන් දෙනෙක් හදාගන්න

එහා ගමේ පොඩි එතනගෙ
දුවත් ඔන්න පැනලා ගිහින්
මිනිහ එක්ක තරහ වෙලා
වෙන මිනිහෙක් එක්ක ගිහින්

මේ කාලේ හැදෙන එව්න්
ගන්න දෙයක් නැහැනේ ඉතින්

ඕප දූප හැම නිතරම
හොයනා උන් ඉන්න රටක
මැරෙන්න හිතෙනා මොහොතක
අනේ කෝල් කර කියන්න

බේරගන්න ගැන්ම කොහොම උනත්
මැරෙන හේතුවම හොයන්න……… 🙃

හෙට දවසට උඹ නැතුවට ගමපුරාම පතුරවන්න….

SAG

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *