මුදාලන්නට කලින් පණ ටික......

මුදාලන්නට කලින් පණ ටික……

සෙවිලි කල පොල් අත්ත
අගිස්සෙන් වැහි බින්දු
ගෙට ඇවිත් මුලු ගේම
තෙමෙද්දි මහ වැස්ස
බරවු සුසුමක වෙලී මියැදී නොගියද…..

ලෙඩ ඇඳේ ඔත්පලවු තාත්තට
සලකමින්
ජීවිතේ ඔට්ටුවන අම්මාට දිරිදෙනා
හීන පොදි එක්කලා නොකියාම මිදුනද…..

ටවුමෙ මහ උළු ගෙදර
කූරු ගනිනා ඔහුට
පෙම්බැන්ද කරුමයට
ඉගිල යන කලවයස
ගැන නොහිත හූල්ලන අක්කා ට……

ආයෙමත් නොඑන වග දැන දැනත් පෙම් කරන
මතක ඔස්සේ ඇව්ද අතරමන් වී සිටින
නංගිගේ පෙම් හීන ඔහේ පාවෙලා යන
නමුදු ඇය තනි හිත්ව මග බලා ඉඳින සඳ
ඇගේ පෙම් වත් හිත ට ……

මේ සියලු බර කන්ද
කරමතින් තබා ගෙන
රා පොලේ ඔහු හීන
පවුලටම කැප කරන අයියා ට….

පැන නොගොස් ජීවිතෙන්
ඕන අටපට්ටමක් විඳගන්න ශක්තියක්
ඒ කාලේ ඉඳලාම තිබුනද
දෙවියන්ම මවලාම දුන්නා ද ………

SAG

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *