ෆේස්බුක් සමාගම නම වෙනස් කෙරේ

ලොව ප්‍රධාන පෙළේ සමාගමක් වන ෆේස්බුක් සමාගම සිය නම වෙනස්කිරීමට තීරණය කර ඇතැයි පසුගියදා විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා තිබු අතර ඒ සම්බන්දව නිල නිවේදනය ඔක්තෝබර් 28 වනදා පැවැත්වෙන වාර්ෂික සමුළුවේදී ප්‍රකාශ කිරීමට නියමිතව තිබිණි.ෆේස්බුක් සමාගම විවිධාංගීකරණය සිදුකිරීම යටතේ එසේ නම වෙනස්කිරීමට තීරණය කල බව ෆේස්බුක් ප්‍රධානී මාර්ක් සකර්බර්ග මාධ්‍ය ප්‍රකාශ කර තිබිණි. මේ අනුව ඊයේ(28) පැවති වාර්ෂික සමුළුවේදී ෆේස්බුක් සමාගම සිය නම “මෙටා” (Meta ) ලෙස වෙනස් කල බව නිල වශයෙන් නිවේදනය කරන ලදී.සමාජ මාධ්‍ය ජාලයක් පමණක් ලෙස ෆේස්බුක් ආයතනය ලබා ඇති කීර්තිය ඊට අනුබද්ධ තවත් විෂයන් වෙත පුළුල්කිරීම නව නාමකරණය…

Read More